برچسب: عدم ایمنی و سقوط جرثقیل

عدم ایمنی و سقوط جرثقیل

عدم ایمنی و سقوط جرثقیل

در این ویدیو عدم ایمنی و سقوط جرثقیل را مشاهده میکنیم. همانطور که در مطالب قبلی هم گفته شد باید قبل از انجام هر کاری ایمنی کار رعایت شود. در لینک های ایمنی کار با جرثقیل و ایمنی جرثقیل به نکات ایمنی قبل از شروع کار مشاهده نمائید. اجاره جرثقیل آبادگران مرکز تخصصی اجاره جرثقیل […]