09122202494

برچسب: متعلقات جرثقیل

متعلقات جرثقیل

متعلقات جرثقیل

متعلقات جرثقیل به طور مختصر به شرح زیر می باشد : متعلقات جرثقیل شامل مجموعه و زیر مجموعه هایی می باشند که به ترتیب عبارتند از سیستم های هیدرولیک شامل : اهرم‌های اصلی کنترل عملیات سیلندرها (جکهای) باز کننده تلسکوپ بوم جک هیدرولیک بالابر بوم سیستم چرخش دستگاه حول محور۳۶۰ […]

Backlink maker tool