09122202494

برچسب: جرثقیل های آتش نشانی

جرثقیل های آتش نشانی

جرثقیل های آتش نشانی

جرثقیل های آتش نشانی برای کارهای خاص و در ارتفاع جرثقیل های آتش نشانی که از جرثقیل های خاص محسوب می شوند در دو نوع کلی می باشند که عبارتند از : ۱- جرثقیلهای نجات که نصب شده بر روی خودروهای ویژه عملیات امدادرسانی و نجات در حوادث می باشند […]

Backlink maker tool